'
Text Size
Po Czwarte

Po Czwarte

 

Ludzki, zwi?zany z mózgiem umys? nie jest w stanie postrzega? ca?ej niesko?czonej obiektywnej rzeczywisto?ci na raz. Zatem nasze mechanizmy percepcji interpretuj? t? niesko?czon? pe?ni? na sko?czone przyrosty, które s? przetwarzane sekwencyjnie i odnosimy si? do nich *poprzez* filtr naszej ma?ej ludzkiej ja?ni. Innymi s?owy, normalna ludzka percepcja jest subiektywizuj?cym procesem interpretacji, a nie procesem bezpo?redniej percepcji obiektywnej.
Share on Facebook

Więcej…

 

Ludzki umys? – najbardziej z?o?ony przedmiot ze wszystkich przedmiotów we wszech?wiecie jest jego cz??ci? i podlega tym samym co on prawom [Dennet, 1991]. Nale?y wi?c przyj??, ?e mo?liwe jest poznanie umys?u i skonstruowanie go jako artefaktu. Wielu filozofów, pocz?wszy od Kartezjusza próbuje odpowiedzie? na pytanie, jaki jest zwi?zek mi?dzy fizykaln? a mentaln? cz??ci? cz?owieka. Zrozumienie tych zagadnie? jest podstaw? niezb?dn? do stworzenia wiernego obrazu ludzkiego umys?u. 
Share on Facebook

Więcej…

Strona 3 z 3

3
następna
ostatnia

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS