'
Text Size
Po Czwarte

Po Czwarte

Droga do wtajemniczenia

Jerzy Prokopiuk

Kiedy mówimy o wtajemniczeniu, czy inicjacji, to trzeba zacz?? od powiedzenia czego? o przemianie. Przemiana, nieustanna przemiana, jest podstawowym prawem ca?ego Kosmosu, w którym istniejemy, a jak mo?emy s?dzi?, tak?e ?wiata duchowego. Otó? rytm tej przemiany wyznaczany jest przez trzy etapy czy kategorie: ?ycie, ?mier? i zmartwychwstanie. Przemiana polega na tym, ?e rozpoczynamy od pewnej integracji, co pewien czas podlegamy dezintegracji i wreszcie mamy mo?no?? dokona? reintegracji na wy?szym poziomie. 

Share on Facebook

Więcej…

autor: Marcin Daniel Zieli?ski

 

1. T? ksi?g? napisa? cz?owiek.

Nie zosta?a ona podyktowana przez nadprzyrodzone istoty ani objawiona przez bogów. Tworzenie tego rodzaju pism pozostawiam tym , którzy uwierzyli w tego rodzaju podzia?y albo zdecydowali si? na branie udzia?u w odwiecznym wy?cigu po w?adz?.

Nie interesuje mnie w?adza , gdy? jedynym pokarmem w?adzy jest strach. W?adcy tej cz??ci wszech?wiata siej? terror by zebra? przera?enie , które jest jedyn? zapraw? spajaj?c? umowne mury systemów kontroluj?cych ?wiadomo??.

Pokonaj strach by wymaza? swoje imi? z pisanych krwi? rejestrów "bogów" , którzy s? najwi?kszymi wrogami rodzaju ludzkiego.Pokonaj ego zaszczepione ci przez ich systemy by nie ulec pokusie zabawy w boga , która jest w istocie dobrowoln? zgod? na dalsze wi?zienie , gdy? nawet bogowie maj? swoich panów.

 

Ka?de wi?zienie rodzi cierpienie.

 

Ka?de ograniczenie jest wi?zieniem.

 

Tylko my mo?emy uwolni? boga.

 

 

Share on Facebook

Więcej…

   RUDOLF STEINER

     1. ?CIE?KA POZNANIA

Poznanie nauki duchowej, która mamy na mysli w tej ksiazce, moze zdobyc kazdy czlowiek. Opisy w rodzaju tu podanych dostarczaja myslowego obrazu wyzszych swiatów. Pod pewnym wzgledem stanowia one pierwszy krok ku wlasnemu ogladowi. Czlowiek jest bowiem istota myslaca i swa sciezke poznania odnajduje tylko wtedy, gdy za jej punkt wyjscia przyjmie myslenie. Podanie jego intelektowi obrazu wyzszych swiatów nie jest bezowocne, nawet jesli na razie jest to tylko opowiesc o wyzszych faktach, w które nie wnika jeszcze swym wlasnym wgladem. Mysli dane mu stanowia bowiem sile, która dzialac bedzie dalej w jego swiecie myslowym. (...) Ktos, kto w celu wyzszego poznania, pogardziwszy praca myslowa, chcialby zwrócic sie ku innym silom w czlowieku, nie bierze pod uwage tego, ze myslenie jest wlasnie najwyzsza ze zdolnosci, które czlowiek posiada w swiecie zmyslów. 

 

Share on Facebook

Więcej…

Przebudzenie to duchowo??. Ludzie najcz??ciej ?pi?, nie zdaj?c sobie z tego sprawy. Rodz? si? pogr??eni we ?nie. ?yj? ?ni?c. Nie budz?c si? zawieraj? ma??e?stwa. P?odz? dzieci we ?nie i umieraj?, nie budz?c si? ani razu. Pozbawiaj? si? tym samym mo?liwo?ci zrozumienia niezwyk?o?ci i pi?kna ludzkiej egzystencji. Mistycy, niezale?nie od wyznawanej przez siebie doktryny, zgodni s? co do tego, ?e wszystko, co nas otacza, jest takie, jakie by? powinno. Wszystko. Có? za przedziwny paradoks. Najtragiczniejsze jest jednak to, ?e wi?kszo?? ludzi nigdy tego nie jest w stanie zrozumie?. Nie s? w stanie tego poj??, gdy? pogr??eni s? we ?nie.

Share on Facebook

Więcej…

Fizyka jest pe?na metafizyki. Wspó?cze?nie okazuje si?, i? to szkie?ko i oko daje wgl?d poza naskórkow? warstw? rzeczywisto?ci. Laboratorium dostarcza strawy dla ducha, której nie potrafi zapewni? ?wi?tynia, snuj?ca antropomorfizowane, tr?c?ce infantyln? naiwno?ci? narracje religijne. ?wiat opisywany przez nauk? ju? dawno straci? kontakt z obserwowaln? oczywisto?ci?. ?yjemy w czasach, gdy do eksperymentalnego potwierdzenia fizycznych teorii niezb?dne jest budowanie tytanicznych maszyn miel?cych struktur? rzeczywisto?ci, supernowoczesnych akceleratorów, wed?ug prasowej nomenklatury s?u??cych zabawie w boga.

Share on Facebook

Więcej…

Więcej artykułów…

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS