'
Text Size

?ycie rozgrywa si? w iluzji imaginarium

Co odró?nia Cz?owieka Poszukuj?cego,
od biernej grupy ludzi?

Kiedy wydaje si? ?e  ?wiat jest tylko z?udzeniem, wizualizacj? naszego bytu?

Czy Utopia jest  tylko marzeniem urojonej jednomy?lno?ci, zwanej  Ludzkim ?yciem?

?wiat jaki postrzegamy dooko?a siebie wydaje nam si?,  zrozumia?y, materialny i logiczny. Ale wystarczy si? mu g??biej przyjrze? by uzmys?owi? sobie iluzoryczno?? takiej wersji postrzeganej rzeczywisto?ci.

Dzisiejszy ?wiat nauki daje nam do r?ki mo?liwo?? samodzielnego wyci?gania wniosków i trzeba tylko (lub a?) samodzielnie chcie? z nich skorzysta?. Do uzyskania o?wiecenia nie potrzeba Prometeusza czy Buddy,  wystarczy sama wola, ch?? poznania. Wszystko jest tutaj, w naszym ?wi?cie,  wystarczy wyci?gn?? po to r?ke.Jeszcze dost?pne,  jeszcze pozostawione do dyspozycji poszukuj?cych odpowiedzi (cho? s? ju? zakusy by to ukróci?). Spójrzmy wi?c na ?wiat bez maski, zdejmuj?c okulary  zaprogramowanej percepcji  rzeczywisto?ci . Tak jak by?my stali obok,  zobaczmy ten „Film” z innej perspektywy .  Wi?c od czego tu zacz??, mo?e od podstaw...


Peter Russell
"Pierwsze?stwo ?wiadomo?ci"


Peter Russell
"Bia?a dziura w czasie"

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Napisany: 13 lata temu przez east #18

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS