'
Text Size
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Regulamin

Forum imaginarium.org.pl powsta?o, aby umo?liwi? zadawanie pyta?, dyskusj? oraz wymian? do?wiadcze? wszystkim zainteresowanym tematami umieszczonymi na naszej stronie.

 

Dost?p do dzia?ów i funkcji forum

 1. Aby pisa? posty, trzeba si? zalogowa?!
 2. Go?cie - czyli u?ytkownicy nie zalogowani mog? tylko czyta?.
 3. Po zalogowaniu mo?esz dzieli? si? swoimi spostrze?eniami i do?wiadczeniami z innymi bez konieczno?ci akceptacji przez moderatora ka?dego postu.
 4. Nie mo?esz usuwa? swoich postów, ale masz mo?liwo?? zmiany swoich w?asnych wypowiedzi. 
 5. U?ytkownicy mog? odpowiada? w istniej?cych tematach oraz zak?ada? nowe w?tki dyskusji.
 6. W?tki umieszczone w niew?a?ciwych dzia?ach mog? by? przez administracj? przeniesione do odpowiedniego dzia?u, wrzucone do ?mietnika (dzia?u dost?pnego tylko dla osób zalogowanych) lub od razu kasowane.

 

Wymagania i zalecenia

 1. Tre?? nowo zak?adanego tematu powinna by? zgodna z zakresem tematycznym forum.
 2. Zak?adaj?c nowy temat staraj si? tak go nazwa? zwi??le i tak, aby inni od razu wiedzieli czego dotyczy.
 3. Zanim za?o?ysz nowy temat, sprawd? czy na forum nie ma ju? takiego samego lub podobnego. Mo?esz w tym celu skorzysta? z opcji SZUKAJ. Powielone tematy zostan? usuni?te.
 4. Postaraj si? pisa? w sposób czytelny, zrozumia?y i bez b??dów ortograficznych (przegl?darki Firefox i Opera posiadaj? funkcj? zaznaczania b??dów).
 5. Nie u?ywaj bez uzasadnienia DU?YCH LITER (jest to zazwyczaj odbierane jako krzyk).
 6. Nie formatuj przesadnie (wielko?ci? i kolorem czcionki) swoich postów.

 

Dzia?ania zabronione

 1. Nazwa rejestrowanego konta, nazwa w?tku oraz tre?? postów nie mog? zawiera? w sobie wulgarnych tre?ci.
 2. Forum jest z za?o?enia miejscem propaguj?cym rozprzestrzenianie pozytywnych energii, a wi?c u?ytkownicy zachowuj?cy si? wulgarnie, obra?liwie, oskar?ycielsko, z?o?liwie, agresywnie, czy w inny sposób wywo?uj?cy negatywne emocje b?d? dostawa? ostrze?enia. Je?li to nie pomo?e, osoby takie b?d? banowane a ich posty usuwane.
 3. Ka?dy ma prawo uwa?a?, ?e jego ?yciowe wybory s? najlepsze, ale tych którzy maj? sta?? i nieprzepart? potrzeb? przekonywania innych do swojej "jedynie s?usznej" drogi prosimy, aby robili to w innych miejscach i na innych forach do tego przeznaczonych. Agitacja wyznaniowa, polityczna i jakakolwiek inna jest na tym forum zabroniona.a
 4. Forum ma charakter informacyjny i dyskusyjny, a wi?c nie dopuszcza si? zamieszczania na nim spamu, reklamy i innych og?osze? komercyjnych (dotycz?cych ofert handlowych, us?ug, seminariów, kursów).
 5. Mo?liwa jest zmiana i rozbudowa powy?szego regulaminu.

 

 

 

ADMINISTRACJA NIE ODPOWIADA ZA TRE?? ZAMIESZCZONYCH POSTÓW

 

Idź do kategorii

Zasilane przez KunenaImaginarium.org.pl
Wygenerowano w 0.15 sekundy

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS