'
Text Size

 „Sko?czy?a si? epoka Guru”...  Moje serce mówi mi to samo, a teraz s?ucham swojego serca. Czuj?, i? sko?czy? si? pewien etap, na którym mojemu post?powi s?u?y?o ?lepe pod??anie za jak?? religijn? czy filozoficzn? doktryn?. Chyba sta?am si? uniwersalistk?. S?ucham swojego serca, i je?li daje mi ono zna?, ?e po?ród tysi?ca wspania?ych s?ów jaki? wielki guru powie g?upstwo, b?d? mia?a odwag? to zauwa?y?. Je?li natomiast kto?, uznany przez innych za g?upca, po?ród tysi?ca niem?drych s?ów powie cho? jedno zdanie, które rozb?y?nie ?wiat?em i rozgrzeje moje serce, przyznam szczerze, i? to pi?kne – poniewa? nikt nie ma wy??czno?ci na Prawd?, ?wiat?o i Mi?o??.

Share on Facebook

WiÄ™cej…

Mit ten jest wyrazem ludzkiej ?wiadomo?ci refleksyjnej,  zawiera odzwierciedlenie stosunku cz?owieka do przyrody, innych ludzi i do samego siebie. Jest pierwsz? powa?n? prób? odpowiedzenia na pytania: dlaczego ?wiat jest taki, jaki jest, jaka jest jego natura, pochodzenie, cel istnienia, jak pojawi? si? ?wiat i cz?owiek, jakie jest przeznaczenie cz?owieka i od czego zale?ny jest jego los.

 

Share on Facebook

WiÄ™cej…

Rudolf Steiner 

Mo?e si? komu? wydawa? dziwnym, ?e w?a?nie Antropozofia uwa?a si? za powo?an? do poruszania sprawy praktycznego kszta?cenia my?lenia. Albowiem bardzo cz?sto s?yszy si? tu i ówdzie zdanie, jakoby Antropozofia by?a wiedz? w najwy?szym stopniu niepraktyczn?, nie maj?c? nic wspólnego z ?yciem. Podobny pogl?d mo?e utrzymywa? si? tylko skutkiem powierzchownej znajomo?ci rzeczy. To bowiem, o co naprawd? chodzi Antropozofi, ma by? nici? przewodni? w najbardziej codziennym ?yciu, powinno w ka?dym momencie przemienia? si? we wra?enia i uczucia, daj?ce nam mo?no?? mocno sta? na ziemi i stawia? czo?o ?yciu.

Share on Facebook

WiÄ™cej…

 

 Im bardziej dramatycznie rozwija? si? b?d? wydarzenia, tym szybciej i intensywniej ros?a b?dzie ludzka solidarno??. Wojny, katastrofy oraz inne kl?ski i zagro?enia zawsze budzi?y solidarno?? zbiorowo?ci ludzkich; teraz b?dzie to po raz pierwszy w historii wysoka fala solidarno?ci globalnej. Ksenofobia, fanatyzm, terroryzm zacofanych zbiorowo?ci b?d? tylko podsyca? t? ogólnoludzk? solidarno??.

Share on Facebook

WiÄ™cej…

    * Co widzimy, patrz?c tak, jak umiemy?

      I co z tego wynika?

Skalowanie

Termin „skalowanie”,  dotyczy zmian w budowie i czynno?ciach spowodowanych zmian? wymiarów i stosuje si? w szerokim spektrum dziedzin – od matematyki poprzez fizyk?, in?ynieri?, a? do bada? zjawisk przyrodniczych. ?wiat o?ywiony podlega tym samym prawom fizyki co materia nieo?ywiona, mo?na by wi?c pokusi? si? o wykorzystanie skalowania do rozwi?zania wielu problemów biologii.

Share on Facebook

WiÄ™cej…

WiÄ™cej artykułów…

Strona 1 z 5

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS