'
Text Size

Fabularne

Share on Facebook

Ekranizacja kultowego bestselleru George'a Orwella jest opowie?ci? o manipulacjach w?adzy i polityków, które mog? si? zdarzy? zawsze i wsz?dzie. Zwierz?ta z Folwarku Dworskiego rozpoczynaj? rewolucj? przeciwko ludziom. Buntowi, który ma na celu stworzenie idealnego spo?ecze?stwa, przewodz? dwie ?winie: Snowball i Napoleon. Napoleon jednak szybko poznaje smak w?adzy, za pomoc? intryg pozbywa si? Snowballa i wprowadza re?im totalitarny. Na pewnym folwarku zwierz?ta przejmuj? w?adz?. G?ównymi prowodyrami powstania s? dwie ?winie Snowball i Napoleon. Jednak?e ju? wkrótce okazuje si?, ?e to ?winie przej??y w?adze, zmuszaj?c je do jeszcze ci??szej pracy. A sytuacja komplikuje si? kiedy Snowball musi opu?ci? folwark, a w?adz? przejmuje Napoleon.. Folwark Dworski staje si? ?wiatem, gdzie wszystkie zwierz?ta s? równe - ale niektóre s?... równiejsze.

Share on Facebook

Share on Facebook

Więcej…

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Poni?ej playlista z YouTube z automatycznym lektorem

Share on Facebook

Więcej…

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Po zarejestrowaniu si? i zalogowaniu na portalu kinomaniak.tv mo?na ogl?da? filmy bez limitu!

Share on Facebook

Więcej artykułów…

Strona 1 z 6

pierwsza
poprzednia
1

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS