'
Text Size

Filmy dokumentalne

Share on Facebook

Kolejny film twórców "Esoteric Agenda" staraj?cy si? wyja?ni? natur? rzeczywisto?ci - czym jest otaczaj?cy nas ?wiat i w jaki sposób jest kszta?towany, jak dzia?a proces ewolucji ?wiadomo?ci i dlaczego spo?ecze?stwo oddaje w?adz? nad sob? w r?ce psychopatów i tyranów. Film omawia g??bsze kwestie metafizyczne, ??cz?c umiej?tnie antyczn? mitologi? i histori? ze wspó?czesn? polityk?. Postawiona zostaje teza, i? ludzko?? jako zbiorowy organizm na skutek pewnych traumatycznych zdarze? w zamierzch?ej przesz?o?ci zapad?a na rodzaj choroby psychicznej przejawiaj?cej si? jako niezdolno?? do kierowania sob? samym, co w skali makro przejawia si? obecnie jako rz?dy i zorganizowane religie...

Share on Facebook

Więcej…

"G?ównym celem mojej ksi??ki jest to, aby s?u?y?a ona jako trening my?li ..." - komentarz Rudolfa Steinera do "Filozofii Wolno?ci.

"Zawarto?? 'Filozofii Wolno?ci' nie jest sztucznym wymys?em, ani te? nie wynika z mistycznych przes?dów, ale raczej w naj?ci?lejszym znaczeniu jest wynikiem obserwacji w sferze duszy, daj?cym si? zweryfikowa? przez innych."

Share on Facebook

Więcej…

Share on Facebook

Share on Facebook

Strona 1 z 22

pierwsza
poprzednia
1

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS