'
Text Size
Po Pierwsze Dr Bruce Lipton Birth

Dzi?ki ostatnim post?pom Bruce’a Liptona w biologii komórkowej nauka obwieszcza wa?ny ewolucyjny punkt zwrotny. Przez prawie pi??dziesi?t lat utrzymywali?my si? w iluzji, ?e nasze zdrowie i przeznaczenie by?y zaprogramowane w naszych genach – koncepcja ta odnosi si? do determinizmu genetycznego. Podczas gdy masowej ?wiadomo?ci obecnie wpajany jest pogl?d, ?e charakter czyjego? ?ycia jest ustalany genetycznie, radykalnie nowe rozumowanie rozwija si? na wiod?cej kraw?dzi nauki. Biolodzy komórkowi rozpoznaj? teraz, ?e otoczenie, zewn?trzny wszech?wiat i nasza wewn?trzna fizjologia i co najwa?niejsze, nasza percepcja otoczenia, bezpo?rednio kontroluje aktywno?? naszych genów. Ten film dokonuje szerokiego przegl?du mechanizmów cz?steczkowych, którymi ?wiadomo?? otoczenia wp?ywa na genetyczny „przepis” i prowadzi ewolucj?

organizmu.

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS