'
Text Size

"G?ównym celem mojej ksi??ki jest to, aby s?u?y?a ona jako trening my?li ..." - komentarz Rudolfa Steinera do "Filozofii Wolno?ci.

"Zawarto?? 'Filozofii Wolno?ci' nie jest sztucznym wymys?em, ani te? nie wynika z mistycznych przes?dów, ale raczej w naj?ci?lejszym znaczeniu jest wynikiem obserwacji w sferze duszy, daj?cym si? zweryfikowa? przez innych."

Przyczyny napisania tej ksi??ki znajduj? si? w tym filmie, który opisuje drog? obran? przez Rudolfa Steinera.

Potwierdzeniem prawdziwo?ci i skuteczno?ci tej drogi jest samo ?ycie Rudolfa Steinera (1861-1925), jednego z ostatnich geniuszy ludzko?ci. Wykorzystuj?c to, o czym mówi w "Filozofii Wolno?ci" zainspirowa? w innowacyjny i prze?omowy sposób wiele dziedzin ?ycia ludzkiego. Zajmowa? si? z powodzeniem mi?dzy innymi medycyn?, architektur?, pedagogik?, psychologi?, ekonomi?, rolnictwem, sztuk?, religi? i oczywi?cie filozofi?. Idee zosta?y wprowadzane w czyn.

 

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS