'
Text Size
Po Pierwsze ?wi?ta Ekonomia

"Ka?dy z nas otrzyma? dar, dar ?ycia. To co robimy z naszym ?yciem to odp?acenie si? za ten dar." - Edo

Za ka?dym razem kiedy próbujesz co? zrozumie?, dlaczego co? si? dzieje, dlaczego mamy do czynienia z kryzysem bioró?norodno?ci, dlaczego wiercimy w poszukiwaniu wi?kszej ilo?ci ropy mimo zanieczyszczenia powietrza i wycieków pytasz dlaczego... i po kilku pytaniach i odpowiedziach zawsze dochodzisz do pieni?dzy.

Cz?sto poruszam temat opowie?ci o "ja", tworzonej przez ka?d? kultur?, która odpowiada na pytanie "Kim jeste??"
"Co to znaczy by? cz?owiekiem?"

Mówi ona o tym, ?e jeste? oddzieln? istot? po?ród innych oddzielnych istot we wszech?wiecie  który te? jest oddzielony od Ciebie.
Tak samo jak Ty nie jeste? mn?, ta ro?lina nie jest mn?, jest czym? oddzielnym. I ta opowie?? o "ja"jest fundamentem naszego ?wiata.

Krótki film ?ledzi histori? pieni?dza od staro?ytnej ekonomii darów do wspó?czesnego kapitalizmu, ukazuj?c w jaki sposób system pieni??ny wprowadzi? alienacj? i wspó?zawodnictwo niszcz?c wspólnot?.

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powiniene┼Ť si─Ö zalogowa─ç lub zarejestrowa─ç aby m├│c uczestniczy─ç w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS