'
Text Size
Po Pierwsze ?mierc Cz?owieka Pracy

 

Nie ma ju? cz?owieka pracy. Pozosta? robotnik - kto? gorszy, kto?, komu si? nie uda?o. Kto?, komu praca nie daje godno?ci, lecz j? odbiera. Przyzwyczajeni do wygodnego ?ycia, coraz cz??ciej zapominamy, jak ci??k? prac? mo?e wykonywa? cz?owiek. Rezygnuj?c z odautorskiego komentarza re?yser "?mierci cz?owieka pracy" w wysmakowanych obrazach (zdj?cia Wolfganga Thalera) rejestruje nieludzki wysi?ek wspó?czesnych zapomnianych bohaterów.

Niezwyk?e zdj?cia oraz muzyka (autorstwa Johna Zorna) sprawiaj?, ?e "?mier? cz?owieka pracy" to monumentalne, nasycone emocjami dzie?o. Dzisiejszym robotnikom nie towarzysz? pochwalne pie?ni. Mog? jedynie wspiera? si? nawzajem pocieszeniem, ?e praca, nawet ponad si?y, jest lepsza, ni? ?adna. Grupa ukrai?skich m??czyzn ca?ymi dniami nara?a ?ycie w nieczynnych, gro??cych zawaleniem biedaszybach. W Indonezji robotnicy pracuj?cy przy wydobyciu siarki wdychaj? gor?ce, truj?ce opary nad kraterami czynnych wulkanów. Droga w dó? to równie wielkie ryzyko. Krew, ogie? i potworny smród - rze?nia w Nigerii to piek?o na ziemi. Go?ymi niemal r?kami Pakista?czycy wydzieraj? starym statkom kawa?ki metalu. Chi?scy hutnicy ze strachem postrzegaj? siebie jako gin?cy gatunek. Ukraina, Indonezja, Nigeria, Pakistan, Chiny - "?mier? cz?owieka pracy" to pi?? portretów ci??kiej fizycznej pracy w zmechanizowanym ?wiecie 21. wieku coraz mniej widocznej. 

 

Share on Facebook
Dyskusja na temat artykułu na forum
Powinieneś się zalogować lub zarejestrować aby móc uczestniczyć w dyskusji.

Najnowsze na stronie

 1. (12-07-2013 00:51 - Micha?-Anio?)
 2. (23-04-2013 00:37 - Micha?-Anio?)
 3. Monsanto vs. konopie (22-04-2013 23:58 - Micha?-Anio?)
 4. Dr Bruce Lipton Birth (21-03-2013 11:09 - Micha?-Anio?)
 5. Gorzkie nasiona (13-03-2013 08:17 - Micha?-Anio?)
 6. Wizualizacje ?wi?tej Geometrii (10-03-2013 21:39 - Micha?-Anio?)
 7. Kymatica (17-12-2012 17:07 - Micha?-Anio?)
 8. Droga Rudolfa Steinera (16-12-2012 22:17 - Micha?-Anio?)
 9. Boska matematyka (06-12-2012 00:54 - Micha?-Anio?)
 10. (11-11-2012 13:50 - Micha?-Anio?)
 11. ?wi?ta Ekonomia (06-11-2012 19:16 - Micha?-Anio?)
 12. (05-11-2012 21:10 - Micha?-Anio?)
 13. ?yjemy w symulacji? (29-10-2012 20:26 - Micha?-Anio?)
 14. Dzien przed ujawnieniem (22-07-2012 19:28 - Micha?-Anio?)
 15. Dusza i fizyka kwantowa (16-07-2012 21:32 - Micha?-Anio?)
 16. Mechanika kwantowa a granice czasu i przestrzeni (16-07-2012 16:19 - Micha?-Anio?)
 17. (16-07-2012 16:12 - Micha?-Anio?)
 18. Natura rzeczywisto?ci (16-07-2012 16:06 - Micha?-Anio?)

Na forum

No posts to display.

Muzyka Online

Otwórz radio w okienku:
Ambient       wmplayer    wmplayer    wmplayer
Relaxation    wmplayer    wmplayer    wmplayer
Meditation    wmplayer    wmplayer    wmplayer

Login Form

Forum Imaginarium
Imaginarium -Facebook
ImaginariumPL - YouTube
RSS